Verkeersleefbaarheidsplan

Op 17, 19 en 24 Juni waren er de eerste participatiemomenten voor de verkeersleefbaarheidsplannen van Elewijt, Eppegen en Zemst-Weerde.  De opkomst was redelijk talrijk en het enthousiasme was navenant.

Met de info die het studiebureau gekregen heeft van de Zemstse burger kan het nu aan de slag en een eerste voorstel voorbereiden tegen september.  Dan kan er door de burger verder gewerkt worden om zo een 3e maal samen te komen met het studiebureau, om vervolgens in januari 2020 een volledig afgewerkt plan te kunnen afgeven aan de gemeente Zemst.

Dit plan zal volledig in samenspraak zijn met de langswoners en gestoeld zijn op een duidelijke visie.

Meer info : https://www.zemst.be/wil-jij-meedenken-rond-verkeersleefbare-wijken