Sylvie Raymackers

SYLVIE RAYMACKERS - 3de plaats

Weerde

Is opgegroeid in Weerde en ging in Elewijt naar school waar haar grootouders wonen. In haar jeugd deed ze aan competitiezwemmen. Sinds 2012 woont ze in de Vredelaan in Weerde, samen met haar partner Andres. Ondertussen zijn Tristan en Freyja er ook bijgekomen. In het dagelijks leven werkt Sylvie als hoofd geotechnisch ingenieur bij een offshore aannemer. In haar vrije tijd gaat ze graag naar de bergen om te wandelen of te skieën, met in haar bagage een goed boek.In de afgelopen legislatuur was Sylvie actief in de OCMW-raad. Ze heeft een brede politieke interesse, maar sociale rechtvaardigheid en (maatregelen tegen) de opwarming van de aarde houden haar vooral bezig.De zes concrete punten uit het programma die haar in het bijzonder nauw aan het hart liggen zijn;

  • Groene speel- en ontmoetingsplaatsen binnen wandelafstand voor elke Zemstenaar om spontane ontmoetingen te vergemakkelijken en de sociale cohesie te vergroten.
  • Het (anoniem) aankopen en aanbieden van toegangskaarten voor evenementen georganiseerd door de Zemstse jeugdbewegingen aan jongeren in kansarmoede om sociaal isolement te voorkomenen jongeren een betere kans te geven.
  • Aanmoediging van de aanleg van groendaken in de strijd tegen de opwarming van de aarde, ten voordele van de biodiversiteit en als buffer tijdens stortregens.
  • Integrale aanpak van de studies voor de herinrichting van de weginfrastructuur om tot een oplossing te komen die aan de belangen van zowel zwakke weggebruiker, minder mobielen, fietsers, wagens en zelfstandigen tegemoet komt.
  • Het behoud van het aanbod aan lokale handelszaken in Zemst (bakkers, slagerijen, viswinkel,...) zodat iedereen lokaal naar de winkel kunnen.
  • Het ondersteunen en het verder uitbouwen van het toerisme in Zemst, door middel van ondermeer een goed digitaal platform, het organiseren van mobil-home standplaatsen en een kleinschalige 'paal-camping' op Zemsts grondgebied.

Aarzel niet om haar aan te spreken op één van deze punten.

weerde@jijmaaktzemst.be