Stemmen als niet Belg

Ook niet-Belgen kunnen deelnemen aan de Europese verkiezingen van 26 mei 2019.

Voor wie?

> Niet-Belgen uit een land van de Europese Unie

Voorwaarden

> Je moet minstens 18 jaar oud zijn op 26 mei 2019
> Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister op 1 maart 2019

> Je moet op 26 mei 2019 jouw burgerlijke en politieke rechten genieten (dat wil zeggen dat die niet afgenomen zijn door een gerechtelijke veroordeling)

Hoe ga je te werk?

Je moet ten laatste op 28 februari 2019 een aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Dit kan bij de gemeente aan de hand van een voorgeschreven formulier. Het formulier kan je terugvinden op de website www.verkiezingen.fgov.be of kan je bekomen op het gemeentehuis bij team Burger of aan het onthaal.
Daarna wordt gecontroleerd of je aan alle voorwaarden voldoet. Je wordt via brief op de hoogte gebracht van de beslissing of de aanvraag aanvaard wordt of geweigerd.
Wie zich eerder al heeft ingeschreven en nog steeds aan de voorwaarden voldoet, moet zich niet meer opnieuw registreren.
Meer info
www.verkiezingen.fgov.be
www.europeanelections.belgium.be


Hier vind u het inschrijvingsformulier.