Privacybeleid

Disclaimer: Dit document is gemaakt als een sjabloon voor informatiedoeleinden. Voor het te gebruiken, gaat u akkoord met deze disclaimer en houdt u er rekening mee dat Webnode niet verantwoordelijk is voor enige actie die wordt ondernomen, of enig gebruik gebaseerd op de inhoud van deze website. We raden u ten zeerste aan om juridisch advies te zoeken en dit document aan te passen aan de behoeften van uw bedrijf.

Op de website www.jijmaaktzemst.be verwerkt persoonsgegevens die door de Kandidaaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 zijn verstrekt, om aan de Algemene Voorwaarden te voldoen voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode.

Algemene bepalingen

1. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG (hierna "Verordening" genoemd) is sp.a zemst (hierna "Verwerkingsverantwoordelijke" genoemd);

2. De contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn: e-mail: hofstade@jijmaaktzemst.be, tel: 0478/35.03.81

3. Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking hebben op een ge√Įdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De bron van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de Kandidaat vermeld via de website www.jijmaaktzemst.be is gemaakt.

2. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt enkel de indentificatie- en contactgegevens van de Kandidaat die nodig zijn voor de uitvoering van de verkiezingen.

3. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de  noodzakelijke communicatie tussen de kandidaten voor de duur die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en zullen niet worden overgezet naar andere landen.

Doel van de gegevensverwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van de Kandidaat voor de volgende doeleinden:

1. Registratie op de website www.jijmaaktzemst.be in overeenstemming met Hoofdstuk 4, Sectie 2 van de AVG;

2. Om wetten en voorschriften na te leven die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Kandidaat en Verwerkingsverantwoordelijke;

3. Persoonsgegevens zijn nodig voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Duur van de opslag van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke slaat persoonsgegevens op voor de periode die nodig is voor de nakoming van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Kandidaat en voor de duur van 3 jaar na het einde van de contractuele relatie;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke moet alle persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de periode die nodig is voor de opslag van persoonsgegevens.

Rechten van de Kandidaat

In overeenstemming met de Verordening heeft de Kandidaat recht op:

1. het recht op toegang tot persoonsgegevens;

2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens;

3. het recht op wissing van persoonsgegevens;

4. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;

5. het recht op dataportabiliteit;

6. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, shriftelijk of via e-mail op: zemst@jijmaaktzemst.be;

7. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van vermoedelijke schending van de Verordening.

Beveiliging van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verklaart alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de opslagruimtes voor gegevens te beveiligen, met name het beveiligen van de toegang tot de computer met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan de computers.

Slotbepalingen

1. Door een elektronische bestelling te plaatsen op de website www.jijmaaktzemst.be, bevestigt de Kandidaat op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig;

2. De Kandidaat aanvaardt deze regels door aanvaardingsvoorwaarden;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke kan deze Regels op elk moment bijwerken. De nieuwe, bijgewerkte versie moet op zijn website worden gepubliceerd.

Deze Regels treden in effect op 25/08/2018