Toekomstvisie voor de Zemstse kerken

01-07-2018
  • Zemst telt 6 parochiekerken. Het aantal kerkgangers neemt gestaag af. Per deelgemeente willen wij in samenspraak met de inwoners, de parochie en de verenigingen nagaan wat de beste optie is voor de kerk. Op deze wijze willen we tot een kerkenplan komen. Voor ons moet er geen kerk afgebroken worden, wel zijn wij ervan overtuigd dat er aan bepaalde kerken beter een andere invulling gegeven wordt zodat meer mensen van deze ruimte gebruik kunnen maken.