Lokale mobiliteit op maat van Zemst

05-07-2018
 • Een onafhankelijke studie, met input van de Zemstenaar, brengt de gevaarlijke punten in kaart. Ze worden weggewerkt tijdens de komende zes jaar.
 • De fiets en lokaal openbaar vervoer zijn voor sp.a het Zemstse vervoersmiddel bij uitstek! Het budget voor een degelijke fietsinfrastructuur en lokaal openbaar vervoer moeten dan ook omhoog.
 • Elke deelgemeente krijgt zijn eigen veilige fietslus. Via de verschillende trage wegen en veilige oversteekplaatsen zorgen we voor een lokaal netwerk van fietslussen in en tussen de verschillende deelgemeenten. Een duidelijke bewegwijzering en de nodige infrastructuurwerken zorgen voor een veilige en snelle verbinding.
 • We voorzien in veilige oversteekplaatsen langsheen de fietssnelweg en maken deze veiliger voor de jongste gebruikers. Ook voorzien we in een energiezuinige verlichting op plaatsen waar dit de verkeersveiligheid verhoogt. We maken onze kruispunten conflictvrij.
 • De elektrische fiets heeft zeker een plaats in onze gemeente. We ondersteunen opleidingen in het gebruik ervan en voorzien enkele laadpunten in de buurt van onze lokale horecazaken.
 • Waar nuttig en veilig organiseren we fietsstraten, comfortabele fietsenstallingen en ware fietsenparkings, zeker in de buurt van de stations, sportinfrastructuur en gemeentelijke gebouwen. 
 • We maken met spoed werk van een circulatieplan in Eppegem rond de Colruyt, de school en de aangrenzende straten. Dit circulatieplan wordt samen met de betrokken inwoners opgesteld. Ook in Dynastiestraat, Molenveld, Vekestraat en aangrenzende straten bekijken we de verkeersstromen in detail en komen we met een circulatieplan op maat, gedragen door de bewoners.
 • Tevens streven we naar rolstoel en wandelwagen vriendelijke voetpaden.
 • We onderzoeken een milieuvriendelijk gemeentelijk transportmiddel, ZemsTaxi, om in de basismobiliteit te voorzien.  Deze dienst moet aanvullend zijn waar en voor wie het openbaar vervoer tekort schiet.
 • We ondersteunen de Zemstse handelaars met een degelijk parkeerbeleid, zowel voor de fiets als voor de auto. Heel wat handelszaken langs de gewestwegen moeten het hebben van "passage" verkeer, via een duidelijke signalisatie leiden we de klanten naar nabijgelegen veilige parkings.
 • We blijven ijveren voor een herinrichting van de Brusselsesteenweg in Eppegem,  een veilig en voldoende breed fietspad en een invoeg/uitvoegstrook op de Schumannlaan voor, ter hoogte van de Broekstraat, we maken de Zemstsesteenweg in Hofstade fietsvriendelijker, zeker waar het huidig fietspad stopt en alternatieve fietsverbinding via de Moniestraat (fietsstraat?) wordt onderzocht.