Actieve ondersteuning van de Zemstse ouders

04-07-2018
  • Naschools toezicht (tussen 15.45u en 18.00u) binnen de scholen verdient een volwaardig beleid. Via een overkoepelende vzw bieden we meer 'buitenschoolse' activiteiten aan, zodat ook de kinderen van onder andere fulltime werkende ouders de kans krijgen sport- en culturele activiteiten te volgen.  
  • We ondersteunen inclusie in de scholen en de buitenschoolse activiteiten waar kan (bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijk maken van de activiteiten).
  • We voorzien de mogelijkheid tot warme maaltijden in alle (gemeentelijke) scholen. Vanuit een centrale keuken voorzien we in gezonde voeding van bij ons! Uiteraard zijn deze maaltijden betalend en dient het initiatief kostendekkend te zijn. Wel voorzien we in een financiële ondersteuning voor de kinderen wiens ouders het wat moeilijker hebben.

  • We ondersteunen actief, zowel via subsidies als met administratieve hulp, de verschillende jeugdverenigingen en sportclubs en in het bijzonder deze met een actieve jeugdwerking. Het verlenen van assistentie bij het verwerven en onderhouden van hun infrastructuur staat daarbij voorop