Jean-Pierre Van Autrève

Jean-Pierre is een vlotte zestiger uit Elewijt.

In de jaren 70 was hij actief militant in de BSP, nadien in de SP en nog later in de SPa-Elewijt. 

Hij was er ook bij toen in 1976 de fusies van de gemeenten werden ingevoerd.

Werken op bals, eetfestijnen, meerijden in autokaravanen, de plaatselijke folders maken, gaan bussen en plakken tijdens verkiezingen, ... hij deed het allemaal.

Een viertal jaren heeft hij gewerkt op diverse ministeriële kabinetten wat hem ook een uitgebreide expertise bijbracht in de sociale wereld.

Nadien is hij jarenlang aan de slag gegaan als ambtenaar in het sociaal overleg en de paritaire comités. De sluiting van o.a. de Kempense steenkoolmijnen, de Forges de Clabecq of dichter bij huis Renault zijn hem niet vreemd. Hij stond immers met beide voeten midden in de sociale drama's die zich toen hebben afgespeeld. Elke dag opnieuw werd er naar gestreefd de werknemers te geven waar ze onbetwistbaar recht op hadden.

De laatste 12 jaar van zijn loopbaan was hij vrijgesteld vakbondssecretaris van het ABVV-ACOD. In die tijd verdedigde hij door dik en dun de sociale waarden van de ambtenaren-werknemers.

De meest kwetsbaren in onze maatschappij moeten worden opgevangen en geholpen zodat ze mee kunnen in onze wereld en alles moet er worden aan gedaan opdat discriminatie en haat er niet zouden kunnen aarden.

Kortom hij wil een groen Zemst met een warm open hart, waar het voor elkeen goed wonen is.

Dit moet de rode leidraad zijn in onze politiek.