Correct stemmen

Om geldig te stemmen moet de kiezer met de keuzepen in het stemhokje een of meer bolletjes aanduiden op de stemcomputer.

Geldig stemmen kan als volgt:

1. Bovenaan een lijst. Dat is een lijststem of kopstem. De kiezer geeft daarmee te kennen dat hij voor die lijst stemt en dat hij akkoord gaat met de volgorde van de kandidaten op die lijst

Een lijststem op twee verschillende lijsten uitbrengen, is ongeldig!!!

2. Bij de naam van een of meer kandidaten en/of plaatsvervangers van dezelfde lijst. Dat is een voorkeurstem of naamstem. Om geldig te stemmen moet men in elk geval binnen één lijst blijven.

Wie op zijn stembrief schrijft of er iets op aanbrengt, heeft zijn stem ongeldig gemaakt. Wie een niet-ingevulde stembrief in de urn stopt, stemt blanco. Met de computer kun je niet ongeldig stemmen, wel blanco. Een blanco stem is niet ongeldig, maar blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee bij de zetelverdeling.

In België bestaat de opkomstplicht. Wie ziek is, in het buitenland verblijft of moet werken op de dag van de verkiezingen, kan bij volmacht stemmen.